021-42201000 Sales@tsa.ir
چرا باید سرور اختصاصی فیزیکی بخریم؟

چرا باید سرور اختصاصی فیزیکی بخریم؟

برای پرداختن به این موضوع که چرا باید سرور اختصاصی فیزیکی بخریم ابتدا باید به سراغ تفاوت‌های یک سروراختصاصی و فیزیکی با سرور مجازی بریم.وقتی کسب وکار جدیدی را شروع می‌کنید، باید زیرساخت های شرکت خود را بشناسید و با توجه به زیرساخت خود تعیین کنید که به یک سرور مجازی...