021-42201000 Sales@tsa.ir

process servers(سرورهای پردازشی)

PROSES SERVERS عنوان “سرور پردازش” عنوانی است که افراد در زمینه کارهای رسمی همه راجع به آن می دانند ، و کسانی که خارج از مشاغل رسمی(حقوقی) هستند احتمالاً درک کمی از آن ندارند. بسیاری از تصورات غلط در مورد سرویس دهی به پردازش و نیاز به سرورهای پردازش به...

(Storage Area Network (SAN

(Storage Area Network (SAN این مقاله مرجع Storage Area Network (SAN) (شبکه منطقه ذخیره سازی) هدف اصلی و عملکرد یک سان را معرفی کرده و نقش آن را در محیط های شبکه مدرن بررسی می کند. SAN یک شبکه فرعی با سرعت بالا از دستگاههای ذخیره سازی مشترک است. امروزه بسیاری از سازمان...